דובי עם לב

דובים עם לב (שניתן לצרף) בגודל מטר וחצי:

דובים עם לב (שניתן לצרף) בגודל 2 מטר:

דובי פרחים

דובים עם לב (שניתן לצרף) בגודל מטר וחצי:

דובים עם לב (שניתן לצרף) בגודל 2 מטר: