תודה על הצטרפותך!

קיבלנו את הבקשה שלך להצטרפות למערכת
 נשלח אלייך בקרוב הודעה המאשרת את פתיחת החשבון שלך במערכת העסקים והסיטונאים של Plush Toys תוך 1-2 ימי עסקים.

ברוב המקרים כבר תוך כמה שעות.
מיד עם קבלת ההודעה תוכלי להתחבר למערכת ולהתחיל להזמין!
בהצלחה!